• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Com­pres­so­ren SERIE MAXIMA

Geheel van machines met hoog­ste ren­de­ment, geluid­sge­dempt, com­pact en func­tio­neel — ideaal voor alle indus­triële toe­pas­sin­gen waar een zeer laag geluid­sni­veau gewenst is, van 4 tot 200 kW en een max. pers­druk van 13 bar.