• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

AFx CONTROLLER

De AFX-rege­laar is een revo­lu­tio­naire rege­laar, gericht op het laag­ste ener­gie­ver­bruik van een pers­luch­tins­tal­la­tie, die de wer­king van een com­pres­sor­park acti­veert en bepaalt.

Dit unieke concept is geba­seerd op het feit dat LUCHTDEBIET, DRUK en VERMOGEN geme­ten wor­den en deze infor­ma­tie naar de rege­laar stu­ren, die regelt op basis van het laag­ste ener­gie­ver­bruik voor het gevraagde debiet. Dit geeft een COMPLETE en REËL-beeld van de gehele pers­luch­tins­tal­la­tie en het stroomverbruik.

Boven­dien is deze rege­laar uit­ge­rust met een “zel­fle­rend proces”-intelligentie.

Tot slot opent deze rege­laar de deur naar de levens­cy­clus­kos­ten van de compressor…