• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Ges­meerde indus­triële vaancompressor

De Mat­tei schot­ten­com­pres­so­ren van de UNICA serie garan­de­ren een debiet van 160 tot 320 l/min voor een motor­ver­mo­gen van 1,5 tot 3 kW. Ze zijn stil, han­dig, robuust en ove­ral inzet­baar. Ze wer­den spe­ciaal ont­wor­pen voor kmo’s en vak­lui en vor­men het ideale oplos­sing voor wie uit­kijkt naar een hoog kwa­li­ta­tieve com­pres­sor met een beperkte investerings.

De Clas­sic serie Van Mat­tei leent zich uits­te­kend voor zware indus­triële toe­pas­sin­gen. Ze omvat effi­ciënte com­pres­so­ren met een debiet van 0,49 tot 8,9 m³/min onder een maxi­male druk van 13 bar, voor een motor­ver­mo­gen van 4 tot 55 kW. Deze com­pres­so­ren wer­den spe­ciaal ont­wor­pen om het ener­gie­ver­bruik zoveel moge­lijk te beper­ken en kun­nen uit­ge­rust wor­den met tal van opties.

Geheel van machines met hoog­ste ren­de­ment, geluid­sge­dempt, com­pact en functioneel.

Ideaal voor alle indus­triële toe­pas­sin­gen waar een zeer laag geluid­sni­veau gewenst is, van 4 tot 200 kW en een max. pers­druk van 10 bar.