• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Nieuwe toe­pas­sing bij LAG

Nieuwe toe­pas­sing bij LAG

LAG in Bree koos voor de schot­ten­com­pres­sor na 30 jaar lang met schroef­com­pres­so­ren te heb­ben gewerkt.
De ener­gie­bes­pa­ring is orde van grote ronde 15% ten opzichte van de vorige schroef­com­pres­so­ren ins­tal­la­tie.
De com­pres­so­ren wor­den aan­ges­tuurd door de nieuwe AFX-control­ler voor meer flexi­bi­li­teit en energiebesparing.