Nieuw gepatenteerd NITRO-OXIT®

AF Belgium stelt zijn nieuwe gepatenteerde NITRO-OXIT®-systeem voor, bestemd voor het zelf produceren van stikstof met een zuiverheid op maat van uw toepassing. Met deze nieuwe generator kunnen de productiekosten voor stikstof aanzienlijk beperkt worden.  

De toepassingsmogelijkheden zijn legio:

 • Productie van stikstof voor productiedoeleinden
 • Brandpreventie door het onder atmosfeer brengen van stikstof in grote automatische opslagruimten, opslagvaten van licht ontvlambare (vloeibare) stoffen, tanks aan boord van schepen, opslagsilo’s voor graanproducten, opslagvaten voor gesloten transport…  
 • Verpakking onder gewijzigde atmosfeer (MAP)

nitro-oxit-azoteHet principe van het onder atmosfeer brengen van stikstof bestaat erin de hoeveelheid zuurstof in een ruimte of (inert gemaakt) vat dermate te beperken,  dat het ontsteking van stoom of stof onmogelijk wordt (door gebrek aan zuurstof als brandstof). Zo voorkomt men elke vorm van brand of explosie. In normale werkomstandigheden kan men niet in dergelijke ruimten blijven zonder beademingsapparatuur.  

Het gepatenteerde NITRO-OXIT® -systeem bestaat uit een eigen persluchtcompressor en een stikstofgenerator. De installatie wordt gestuurd door een OXIT-controler. Een installatie bestaat uit verschillende buizen, uitgerust met een absorptiedroger, met daarboven een bed van actieve moleculaire zeven die de zuurstofmoleculen absorberen. Het gepatenteerde modulaire concept van de NITRO-OXIT® verdubbelt minstens de levensduur van deze actieve zeven ten opzicht van destandaard generatoren. In een kleinere vorm omvat het NITRO-OXIT®-systeem twee buizen. Het aantal buizen kan oneindig uitgebreid worden.

Deze stand-alone sleutel-op-de-deuroplossing voor het zelf produceren van stikstofoxide biedt standaard volgende eigenschappen:

 • Gepatenteerde High Pressure Swing Adsorption technologie (HPSA)
 • Regelbare zuiverheid van de stikstofoxide van 95 tot 99,999% ;
 • Fors lagere persluchtfactor (tot 15%) en dus veel lager energieverbruik
 • Steeds uitbredibaar door modulair concept
 • Dubbele levensduur van het actief koolstofbed tov de standaard oplossingen
 • Geïntegreerde absorptiedroger
 • Monitoring stofgehalte
 • Laag energieverbruik
 • Quasi constante inkomende en uitgaande stromen
 • Beperkte onderhoudskosten
 • Voor een 24/7-productie