AF Belgium exporteert zijn buitengewone knowhow van stickstofgeneratoren tot in Zweden

generateur-azote-stickstof AF Belgium kan bogen op een ruime ervaring met de installatie van stikstofgeneratoren.

De onderneming geniet tot buiten de landsgrenzen een gevestigde reputatie voor haar opmerkelijke knowhow en de kwaliteit van haar oplossingen. De Zweedse voedingsproducent Dafgards vertrouwde haar de realisatie toe van een brandpreventiesysteem voor zijn nieuwe koelopslagplaats.

Het Zweedse familiebedrijf Dafgards werd opgericht in 1937 en is een pionier in diepvriesmaaltijden. Het jarenlange succes van het bedrijf steunt op onafgebroken onderzoek naar kwaliteit en innovatie.

In 2015 breidde Dafgards zijn productiefaciliteiten uit met de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde en hoogtechnologische koelopslagplaats met een oppervlakte van ongeveer 4.100 m2. Met een hoogte van 34 meter en een totaalvolume van zowat 140.000 m3 houdt ze voedingsmiddelen op een temperatuur van -28°C.

De lucht in de gekoelde opslagplaats is buitengewoon droog, waardoor een beginnende vuurhaard zich zeer snel kan uitbreiden. Oververhitting, elektrische interferentie tussen stroomkabels of andere onderdelen kunnen brand veroorzaken. Dan is het zaak meteen doortastend op te treden. De oplossing: het zuurstofniveau in de omgeving laten dalen tot een waarde waar geen vuur meer mogelijk is.

Dafgards deed een beroep op de onderneming FX Prevent voor de plaatsing van een LOX-systeem (Low OXygen) om mogelijke brand te voorkomen en op die manier de medewerkers en infrastructuren te beschermen.

FX Prevent vertrouwde het ontwerp en de ontwikkeling van het volledige persluchtgedeelte voor de bevoorrading van de stikstofgenerator toe aan AF Belgium. Het systeem steunt op twee compressoren van 30 kW die elkaar overlappen (om een zeer hoge servicegraad te verzekeren) en een derde compressor van 22 kW. Naast de benodigde reservoirs, filters en luchtdrogers, selecteerde AF Belgium in samenspraak met FX Prevent de geschikte stikstofgenerator, uitgerust met zijn controle-unit die onafgebroken het zuurstofgehalte in de lucht van de opslagplaats meet.

De installatie verzekert een nominaal debiet van ongeveer 300 m³ per uur stikstof in gasvorm met een stikstofconcentratie van 96 %. Door middel van de FX Prevent O2 sensoren en de verschillenden inblaasmonden wordt een maximaal zuurstofgehalte van 16 % gewaarborgd. Bij die waarde is het ontstaan verspreiden van vuur onmogelijk.

De keuze van de compressoren en de stikstofgenerator staat tevens in het teken van de energie-efficiëntie.

Ze leveren een energiebesparing op van bijna 50% tegenover een conventioneel oplossing.

Met deze buitengewone performante en competitieve installatie toont AF Belgium nogmaals aan dat zijn oplossingen perfect tegemoet komen aan de behoeften van zijn klantenkring en dat knowhow van de onderneming tot in het buitenland gerenommeerd is.