Energierecuperatie

De gesmeerde en luchtgekoelde compressoren geven ongeveer 80% van hun geabsorbeerde vermogen af in de vorm van warmte, dit via het oliekoelsysteem. De verbruikte mechanische energie van de compressie wordt dus als volgt verdeeld:  

 • 80 % door de koeling van de olie
 • 10 tot 12% door de koeling van de perslucht
 • 2 tot 3 % door de perslucht
 • de rest door straling

Het recupereren van deze vrijgekomen warmte betekent dan ook een belangrijke vorm van energiebesparing en verbetert het energetisch rendement van de installatie. Daarom kunnen de compressoren van AF Belgium uitgerust worden met een warmterecuperatiekit om water op te warmen voor industrieel of sanitair gebruik of voor de verwarming van lokalen.

Deze warmterecuperatiekits bestaan uit olie-water warmtewisselaars, een thermostatische klep en een hydraulisch systeem. Ze zijn volledig geïntegreerd in het ventilatiesysteem van de compressor. Zo kan de installatie de olietemperatuur autonoom controleren en zichzelf beschermen tegen elke daling van het waterdebiet en elke oververhitting.  

Voorbeeld van energiebesparing

Berekening van de te realiseren besparing met een compressor onder volgende voorwaarden:  

 • Geabsorbeerd vermogen op de aandrijfas: 110 kW
 • Werkingstijd per jaar: 2.500 u
 • Kostprijs aardgas: 0,5 €/m³
 • Specifieke warmte van aardgas: 8.250 Kcal/m³

Op basis hiervan kunnen we de jaarlijkse besparing door de warmterecuperatiekit berekenen:

 • Recupereerbaar vermogen uit olie = 88kW (80% van 110 KW) = 75.680 Kcal/h
 • Overeenstemmende besparing aan aardgas = 9,17 m³ (75.680/8.250)
 • Jaarlijkse besparing aan aardgas = 22.925 m³/jaar (9,17 x 2.500)
 • Jaarlijkse financiële besparing = 11.462 €/jaar (22.95 x 0,5)

In dit voorbeeld zorgde de warmterecuperatiekit voor een besparing van 22.925 m³ gas en11.462 € per jaar.